Adatvédelmi nyilatkozat

Az EGY TISZTA MAGYAR TÁRSADALOMÉRT POLGÁRI MOZGALOM
SZÖVETSÉGE mivel a https://szekelyujsag.info/ webhely tulajdonosa személyes
adatkezelő,mint tulajdonos felelős a személyes adatok védelméért a 2016/679 (EU) általános
rendelet („GDPR”) értelmében, alkalmazza az erre vonatkozó nemzeti jogszabályokat, hogy
garantálja személyes adatainak védelmét.
Az EGY TISZTA MAGYAR TÁRSADALOMÉRT POLGÁRI MOZGALOM
SZÖVETSÉGE eleget tesz a GDPR előírásainak, biztosítja a legmagasabb szabványoknak
megfelelő adatbiztonságot, és tájékoztatja Önt az ezzel kapcsolatos jogairól.
Az EGY TISZTA MAGYAR TÁRSADALOMRA VONATKOZÓ POLGÁRI
MOZGALOM EGYESÜLET feldolgozza az egyesülettel kölcsönhatásba lépő és / vagy
szerződéses kapcsolatokban érintett alkalmazottak, webhelylátogatók, partnerek és más
személyek személyes adatait. Az Egyesület nem továbbitja az ügyfelek és partnerek
személyes adatait harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez.
A személyes adatok feldolgozását az EGY TISZTA MAGYAR TÁRSADALOMÉRT
POLGÁRI MOZGALOM SZÖVETSÉGE az alábbiak alapján végzi:
• ha jogi lépéseket kell tenni a szerződés megkötése előtt vagy a szerződés végrehajtása
érdekében, amelynek Ön részese;
• • jogszabályok alkalmazása az adott területen;
• • az üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekei;
• • jóváhagyás egy vagy több konkrét cél érdekeben;
A személyes adatokat, a szerződések végrehajtásához és a munkavégzéshez, majd ezt
követően a belső eljárásoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően ,szükséges ideig
tároljuk feldolgozás céljából.Az EGY TISZTA MAGYAR TÁRSADALOMÉRT POLGÁRI
MOZGALOM SZÖVETSÉGE
technikai és szervezési intézkedéseket fogadott el annak érdekében, hogy biztosítsa
személyes adatainak biztonságát a véletlen / vagy szándékos manipuláció, elvesztés,
megsemmisítés, illetéktelen személyek hozzáférése ellen.
Ha személyes adatait közvetlenül átveszik és később feldolgozzák, Önnek joga van a
tájékoztatáshoz
• a feldolgozási művelet megléte és alapja;
• a feldolgozás célja (i);
• az adatszolgáltatás kötelezettsége az üzemeltető számára;
• a visszautasítás következményei.
Önnek, mint érintettnek joga van további információkat kérni az üzemeltetőtől a tárolási
időszakról és a GDPR által biztosított jogokról, például:
• hozzáférési jog: megtudhatja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzuk -e
vagy sem, és ha igen, hozzáférést biztosítunk az adatokhoz és azok kezelésének módjához;
• az adatok hordozhatóságához való jog: kérésre az adatok közvetlenül továbbíthatók egy
másik üzemeltetőnek;
• tiltakozáshoz való jog: tiltakozhat a személyes adatok feldolgozása ellen.
(adatok feldolgozásakor ,személyes cél a termékek / szolgáltatások népszerűsítése, Önnek
bármikor joga van tiltakozni);
• a helyesbítéshez való jog: ha eltérést talál adatai tekintetében, kérésre, késedelem nélkül
kijavítjuk azokat;
• az adatok törléséhez való jog (“elfeledtetéshez való jog”): bizonyos feltételek mellett,
kérésre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatokat;
• a feldolgozás korlátozásának joga: kérésre az EGY TISZTA MAGYAR
TÁRSADALOMÉRT POLGÁRI MOZGALOM SZÖVETSÉGÉ-től megkaphatja a
feldolgozás korlátozását, bizonyos feltételek mellett;
• a személyes adatok feldolgozása során jogosult arra, hogy ne legyen olyan döntések hatálya
alatt, amelyek kizárólag automatikus feldolgozáson alapulnak, ideértve a profilok
létrehozását is.
Mindezeket a jogokat írásos, aláírt és keltezett kérésben lehet összefoglalni, amelyet Hargita
megyében, Csíkszeredában, Nagyrét (Lunca Mare) utca, 25szám, alá lehet benyújtani.
Ezen túlmenően, ha az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban
bármilyen elégedetlenség vagy kérdés merül fel, kérést küldhet a
szerkesztoseg@szekelyujsag.info e -mail címre.
Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos panaszok esetén közvetlenül a személyes
adatok feldolgozását felügyelő nemzeti hatósághoz is fordulhatnak.